Nếu "dính" phải những yếu tố sau thì bạn cầm chắc vé vào hội thất nghiệp rồi nhé.. Share ngay để mọi người cùng sửa sai nào. 👍