Một bộ phim xã hội đen sặc mùi hành động, phim Việt Nam mà đánh đấm như holiwood ý nhỉ :D #Chienhuu #LUNYEntertainment #DangNam